Jean

– ahoana ry Jean, inona no ataon’ialahy aty amin’ny fitsarana ?

– hanova anarana aho lesy an !

– fa ahoana lesy ? Iza moa ny anaran’ialahy ?

– Rataranaka Be Tapikandrina Jean

– dia soloina inona zany ?

– soloina Rataranaka Be Tapikandrina Paul lesy fa ihomehezan’ny olona foana aho an !

Mamaky teny

Tao am-pianarana ambanivohitra iray :
– Mpampianatra: inona rankizy no famaky an’ty ?
– ankizy: tintely
– Mpampianatra: diso kely zany an! tantely no izy.
– ankizy: tintely
– Mpampianatra: Tan – Te – Ly
– ankizy: Tan-Te-Ly
– Mpampianatra : avereno @ izay ary, atambaro amin’izay izy rehetra
– ankizy: tintely

Te ho any an-danitra

Tao am-pianarana :
– iza aminareo rankizy no te ho any an-danitra ?

Fa maninona no ise irery no tsy mananga-tanana ?

– tsy mahazo mandende aho fa tonga dia mody any an-trano hoy mamanay refa vita ny fianarana

Iza ny anaranao ?

• Iza ny anaranao Madama ?
• Felana, tsy misy s tompoko
• nga moa Felana misy s ?
• kay zay no nolazaiko

Bozy sy ny fanadinana

any am-pianarana : 2+3 = 5

enti-mody : 5+6+3 = 14

fanadinana : manana ovy miisa 13 i Bozy, tara 12 minitra izy omaly, firy taona i Bozy afaka roa volana ?

error: ce contenu est protégé