Blagin’ i dada

Mivory ny mpianakavy ny hariva. Ka manao blagy i dada ka dia mihaino ery ireto zanany fito mianadahy.
– Nandeha ny blagy voalohany, tapa-tsinay avokoa zareo rehetra hafa-tsy i Koto lahy fahatelo.
– Nandeha ny faharoa, niomehy avokoa ny rehetra hafa-tsy i Koto.
– Nandeha ny fahatelo, fahaefatra, fahadimy, mbola tsy niomehy izy.
Tonga kosa anefa ny fahafito zay izy vao niomehy. Nanontany dada
dada: fa maninona zay ialahy vao mba niomehy ry Koto?
Koto: Ka zay ry dada vao azoko ilay blagy tamin’ny voalohany an!

Ampela rô tiako e

– Ino moa ty mampitomany anao ty zalahy?
– malahelo, vignitry zaho io fô namitaka zaho ny ampelako!
– Fô nagnino moa izy?
– Niaraka mandry tamin’olo izy nasaigny nandoa vola 3000ar lay olo.
– Giravy rô zegny e!
– Ny tegna nampalahelo zaho: olo mandry amin’azy 3000ar fô, izy koa zaho no mandry amin’azy 5000 ar ny alainy aty amiko nefa izy rô tiako e! marary rô ny foko e!

Hisaraka aminy

– Izaho mopera tena leo ny vadiko, te hisaraka aminy aho.
– Tsy misy vahaolana hafa ve anaka?
– Tena maditra be ny vadiko fa dia mampirafy ahy loatra izy : efa betsaka loatra ny lehilahy fantatro niaraka taminy.
– Alamino anaka an! izaho ary efa tsy fidiny ny nisaraka taminy.

Lasalasa tampoka ny tsiambaratelon’ i mopera

voasarin’ i nenitoa

Misy voasary teo amin’ny tranon’ i nenitoa anay. Te ihinana an’ilay voasary aho nefa misy rajako masiaka foana miambina ilay izy.

Inona hoy ianao no nataoko mba ahazoako an’ilay voasary?
Notorahako tamin’ny vato ilay rajako, indray, indroa, intelo …

Farany, tezitra be lay rajako : namaly koa, notorahany tamin’ny ireo voasary aho
Azoko ihany ireo voasary, lasa aho nandeha

Tsy misy atao ato an-trano

Tsy misy atao ato an-trano : hande hanondraka voninkazo aloha fa tsss.
Oay, hay kay avy ny orana aty ivelany.
Soa ihany aloha fa ito ilay elo nomen’i Andry

error: ce contenu est protégé