Mamaky teny

Tao am-pianarana ambanivohitra iray :
– Mpampianatra: inona rankizy no famaky an’ty ?
– ankizy: tintely
– Mpampianatra: diso kely zany an! tantely no izy.
– ankizy: tintely
– Mpampianatra: Tan – Te – Ly
– ankizy: Tan-Te-Ly
– Mpampianatra : avereno @ izay ary, atambaro amin’izay izy rehetra
– ankizy: tintely

Mitovy @ tsy afaka

– mama a ! Afaka bacc aho
– efa nanao publication ve ise ?
– tsy mbola
– ndana aloha ataovy fa mitovy @ tsy afaka ihany ise

Aleoko mangina

Hoy mamanay hoe ratsy tarehy hono ny olon-tiako.
Raha mijery ny tarehin’i dadanay aho dia aleoko mangina

Te ho any an-danitra

Tao am-pianarana :
– iza aminareo rankizy no te ho any an-danitra ?

Fa maninona no ise irery no tsy mananga-tanana ?

– tsy mahazo mandende aho fa tonga dia mody any an-trano hoy mamanay refa vita ny fianarana

Inona ary ny mahatsemboka be ahy io 1

Inona ary ny mahatsemboka be ahy io

Tsy maintsy mahavita devoir aho hoy mamanay vao afaka mijery baolina

error: ce contenu est protégé