Ny lehilahy tsy hanaiky intsony

– zao an! tsika lehilahy tsy hanaiky intsony baikon’ny vehivavy. Manaiky ve ianareo?
– ioooohhhh
– zay tsy manaiky aoka izy iala eto zao an! ka noho izany mbola mitohy rahampitso amin’ny 10 ora maraina ny fivoriantsika. Tsy misy mahazo manao tara daholo rahampitso.

Ny ampitso:
tara i Celesy
– Celesy nahoana ianao no tara tamin’ny fivoriantsika?
– Mbola niera tamin’ny vadiko aho tompoko hoe afaka mandeha aty ve sa tsia.

Jean

– ahoana ry Jean, inona no ataon’ialahy aty amin’ny fitsarana ?

– hanova anarana aho lesy an !

– fa ahoana lesy ? Iza moa ny anaran’ialahy ?

– Rataranaka Be Tapikandrina Jean

– dia soloina inona zany ?

– soloina Rataranaka Be Tapikandrina Paul lesy fa ihomehezan’ny olona foana aho an !

4-10-6

Nisy lehilahy iray nikôty sipa tany anaty taxi be:
– salut ndry!
– lut!
– iza akia ny anaran-ndry fa manja kely akia ndry?
– Bakoly
– Aiza akia ndry no mipetraka?
Tsy nety niteny lay vehivavy. Ary noho ny efa iala amin bus dia nomeny taratasy ilay lehilahy milaza ny toerana hipetrahany. Zao no voasoratra tao:
-4-10-6

Aiza ary izy no mipetraka?

Fordisenina (Forduchen) nefa

92

Nisy olona handefa taratasy aty Antananarivo avy any Ambositra ka nampitondrainy an’i saofera anakiray ilay izy. Io saofera io dia tokony mahafantatra an’ilay olona handefasana an’ilay taratasy. Ny soratra teo ivelan’ny valopy anefa 92 haterina aiza ary izy io.
Vaky ny lohan’ny saofera, ilay olona anefa tsy teo intsony hanontaniana.
Aterina aiza ary?

Any amin’ny nenitoa anefa ô, ninety two

Tara 1 volana

– Mitaintaina be aho cheri a
– Fa maninona
– Tsy izany fa tara 1 volana ny fotoanako
– Esy, fotoan-gasy izany malala fa aza atao mahataitra a

error: ce contenu est protégé