Adinoko dokotera

– Dokotera an! tena fantatro hoe marary aho fa adinoko hoe inona ny marary ahy?
– zany ve dia ahoana zany?
– aleo fa miverina aho rahampitso e?

tonga ny ampitso mbola adino ihany
efa niverina im-pito zay vao hain’ny dokotera.

– Fantatro ny marary anao
– Inona dokotera?
– Fa saingy adinoko lay izy

:) Zarao @ namanao

Aoka aloha pasitera

Nisy pasitera tonga tao amina tanana iray. Tanana vaovao taminy ilay izy satria ao izy no hamita iraka vaovao.

Koa tsy maintsy nanontany olona. Nanontany olona efa ho dimy ngamba izy, tsy misy mahalala.

Ka farany, nifanena t@ lehilahy efa mamomamo izay ary izy :

Pasitera : sao dia mba hitanao ny fiangonana eto ?
Mamo : ie hitako. Mandeha mahitsy, miodina avy eo dia eo ankavanana eo.

Lasa pasitera, ka hitany ihany tokoa ilay izy. Faly izy ka nandeha hiverina hisaotra an’ity ranamana nanoro azy ity :

Pasitera : tena hitako ilay izy r’se an! Fa hono oa r’se, te handova ny lanitra ve ise ?
Mamo : aoka aloha pasitera an ! ny fiangonana ary toa tsy hitanao koa ahoana no ahitanao ny lanitra

:) Zarao @ namanao

Mila anareo mba ho tonga

– allo polisy ! Misy dahalo ato fa mila anareo mba ho tonga farany izay haingana
– allo … lazao aiza ny toerana misy anareo ?
– ato am-ponja

:) Zarao @ namanao

Te ho any an-danitra

Tao am-pianarana :
– iza aminareo rankizy no te ho any an-danitra ?

Fa maninona no ise irery no tsy mananga-tanana ?

– tsy mahazo mandende aho fa tonga dia mody any an-trano hoy mamanay refa vita ny fianarana

:) Zarao @ namanao

Mandoa imasom-bahoaka

Aleo mihinana sakafo tsara foana mba hiomanana @ ilay mandoa imasom-bahoaka : ilay namako zao nandoa vary sosoa maina be teo, tonga dia nividianako saosisy sy coca, dia natsipiko sy nararako haingana teo ambonin’ireo zavatra naloany teo @ tany ireo fa mahamenatra

:) Zarao @ namanao
error: ce contenu est protégé